Facebook

Sözlük

a little

quantifier

Türkçe'sibiraz
Türquantifier
Örnek Cümle
Ozan has been breaking things ever since he was a little boy.
Ozan, çocukluğundan beri bir şeyler kırmaktadır.