Facebook

Sözlük

a little

quantifier

Türkçe'sibiraz
Türquantifier
Örnek Cümle
I wonder how you manage to get such high grades with only a little effort.
Çok az bir gayretle nasıl bu kadar yüksek notlar alabildiğini merak ediyorum.