Facebook

Sözlük

adverse

adjective

Türkçe'si ters,olumsuz
Tür adjective
Örnek Cümle
The results of the research into the effects of adverse weather on plane crashes have shown that most of them are caused by it.
Araştırma sonuçlan, uçak kazalarının çoğunun kötü hava koşullarından kaynaklandığını göstermiştir.