Facebook

Sözlük

animal

noun

Türkçe'si hayvan
Tür noun
Örnek Cümle
The final process in turning animal hides or skins into finished leather is tanning.
Hayvan postu ya da derisini mamul deri haline dönüştürmede son işlem tabaklamadır.

Alternatif öneriler:

animal-loveranimal-rights