Facebook

Sözlük

as a result

conjunction

Türkçe'si sonuç olarak
Tür conjunction
Örnek Cümle
Budgetary procedure may also involve public borrowing, usually as a result of unbalanced budgets.
Bütçe işlemi çoğu zaman dengesiz bütçenin sonucu olarak kamu borçlanmasını da içerebilir.