Facebook

Sözlük

as a result of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın sonucu olarak
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Budgetary procedure may also involve public borrowing, usually as a result of unbalanced budgets.
Bütçe işlemi çoğu zaman dengesiz bütçenin sonucu olarak kamu borçlanmasını da içerebilir.