Facebook

Sözlük

behind

preposition

Türkçe'si arkasında, arkasına
Tür preposition
Örnek Cümle
The customer handed the money to the tall girl behind the counter.
Müşteri parayı tezgâhın arkasındaki uzun boylu kıza verdi.