Facebook

Sözlük

but rather

conjunction

Türkçe'si -den ziyade
Tür conjunction
Örnek Cümle
Religion, among American-Indian people, is not regarded as a personal relationship between the deity and each individual, but rather as a covenant between a particular deity and a community.
Kızılderililer arasında din, bireyle tanrı arasındaki bir ilişki olarak değil, daha çok belli bir tanrıyla bir toplum arasındaki sözleşme olarak görülür.