Facebook

Sözlük

dependent

adjective

Türkçe'sibağımlı
Türadjective
Örnek Cümle
Cytology is particularly dependent on the development of new examination techniques.
Hücrebilim, yeni inceleme tekniklerinin gelişmesine özellikle bağlıdır.