Facebook

Sözlük

dependent

adjective

Türkçe'si bağımlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Cytology is particularly dependent on the development of new examination techniques.
Hücrebilim, yeni inceleme tekniklerinin gelişmesine özellikle bağlıdır.

Alternatif öneriler:

dependdepend on/upon