Facebook

Sözlük

drop

verb

Türkçe'si düşürmek, bırakmak
Tür verb
Örnek Cümle
a significant drop in the stock market.
borsadaki önemli bir düşüş.

noun

Türkçe'si damla; düşüş
Tür noun
Örnek Cümle
It can be clearly understood from the report that, during the next century, there will be a considerable drop in the amount of water available per head in theworld.
Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılabilir.