Facebook

Sözlük

fall

verb

Türkçe'si düşmek,inmek
Tür verb
Örnek Cümle
After the fall of the Roman Empire, Austria, which had been a part of the Empire, was invaded by various nations of Slavic origin.
Roma İmparatorluğu‘nun yıkılışından sonra, İmparatorluğun bir parçası olan Avusturya, Slavkökenli çeşitli milletlerce istila edilmiştir.

noun

Türkçe'si düşüş, azalma; güz
Tür noun
Örnek Cümle
It is obvious that in the design of space shuttle, the heat capacity of the substance forming the surface on which the rays will fall is of vital importance.
Bir uzay mekiğinin tasarımında, üzerine ışınların düşeceği yüzeyi oluşturan maddenin ısı kapasitesinin hayati önem taşıdığı açıktır.