Facebook

Sözlük

fall

verb

Türkçe'si düşmek,inmek
Tür verb
Örnek Cümle
In the article it is emphasized that world grain production has begun to fall substantially in recent years.
Makalede, dünya tahıl üretiminin son yıllarda önemli ölçüde düşmeye başladığı vurgulanmaktadır.

noun

Türkçe'si düşüş, azalma; güz
Tür noun
Örnek Cümle
Even his very close friends did not realise that, following a sharp fall in sales, he was heading for bankruptcy.
Satışlardaki ani düşüş sonucu iflasa doğru sürüklendiğini en yakın dostları bile anlayamadı.