Facebook

Sözlük

fear

verb

Türkçe'si korkmak
Tür verb
Örnek Cümle
Since the Spanish King Philip II took over Portugal in 1580, the Portuguese have always had a deep fear of invasion.
İspanya Kralı II. Philip 1580’de Portekiz’i aldığından bu yana Portekizliler hep derin bir işgal korkusu taşımışlardır.

noun

Türkçe'si korku,endişe
Tür noun
Örnek Cümle
A number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da birçok insan sürekli açlık korkusu ile yaşar.