Facebook

Sözlük

force

verb

Türkçe'si zorlamak
Tür verb
Örnek Cümle
As we all know, unemployment is also a major problem of the developed world where on the average one in ten of the work force is unemployed.
Hepimizin bildiği gibi, işsizlik, iş gücünün ortalama onda birinin işsiz olduğu gelişmiş dünyanın da önemli bir sorunudur.

noun

Türkçe'si güç,zorlama,kuvvet
Tür noun
Örnek Cümle
More than any other factor in human history, culture has made homo sapiens a unique force inthe history of life on Earth.
Kültür, insanlık tarihindeki başka herhangi bir etkenden daha fazla, homo sapiens‘i, yeryüzündeki yaşam tarihinde emsalsiz bir güç yapmıştır.