Facebook

Sözlük

long-term

adjective

Türkçe'si uzun süreli, uzun vadeli
Tür adjective
Örnek Cümle
The basis for any long-term solution to poverty rests in a community's ability to help those living in poverty raise their own incomes.
Yoksulluk için uzun vadede temel çözüm, toplumun yoksulluk içinde yaşayan insanların kendi gelirlerini arttırmalarına yardım etme becerisine dayanmaktadır.