Facebook

Sözlük

look at

phrasal verb

Türkçe'si bakmak, gözden geçirmek, göz atmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The Italian director Marco Ferreri, who died on May 11, 1997, was noted for his films that took a moral look at contemporary society.
11 Mayıs 1997'de ölen İtalyan film yönetmeni Marco Feneri, günümüz toplumunu ahlaki açıdan irdeleyen filmleriyle tanınırdı.