Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'si bir defa; bir zamanlar, eskiden
Tür adverb
Örnek Cümle
It is estimated that more than three-fourths of the population in big cities visits a shopping centre at least once a month.
Büyük şehirlerde nüfusun dörtte üçünden fazlasının ayda en az bir kez bir alışveriş merkezine gittiği tahmin edilmektedir.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector
Örnek Cümle
Charles de Gaulle once said of France, 'How can you govern a country which has 246 varieties of cheese?'
Bir tarihte Charies de Gaulle, Fransa hakkında '246 çeşit peyniri olan bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz?' demişti.