Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'sibir defa; bir zamanlar, eskiden
Türadverb
Örnek Cümle
Many French people find it difficult to believe that citizens of the United States are English-speaking, and some of them are convinced that once their own northern frontier is passed, people speak Belgian the official languages are usually presented in a written form mostly fixed in every detail, which is the form with which the foreigner gets acquainted first.
Birçok Fransız, Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarının anadilinin İngilizce olduğunu kavramakta güçlük çeker; kimi Fransızlar, Fransa'nın kuzey sınırının ötesinde `Belçikaca` konuşulduğuna inanır kesinlikle.

connector

Türkçe'si-den sonra
Türconnector
Örnek Cümle
It is estimated that more than three-fourths of the population in big cities visits a shopping centre at least once a month.
Büyük şehirlerde nüfusun dörtte üçünden fazlasının ayda en az bir kez bir alışveriş merkezine gittiği tahmin edilmektedir.