Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'si bir defa; bir zamanlar, eskiden
Tür adverb
Örnek Cümle
Many French people find it difficult to believe that citizens of the United States are English-speaking, and some of them are convinced that once their own northern frontier is passed, people speak Belgian the official languages are usually presented in a written form mostly fixed in every detail, which is the form with which the foreigner gets acquainted first.
Birçok Fransız, Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarının anadilinin İngilizce olduğunu kavramakta güçlük çeker; kimi Fransızlar, Fransa'nın kuzey sınırının ötesinde `Belçikaca` konuşulduğuna inanır kesinlikle.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector
Örnek Cümle
In most countries in the world, a population census is conducted once every ten years.
Dünyada çoğu ülkede nüfus sayımı her on yılda bir kez yapılır.