Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'sibir defa; bir zamanlar, eskiden
Türadverb
Örnek Cümle
A breast screening mammogram once every two years is primarily recommended for women in this age group.
Her iki yılda bir göğüs tarama mamografisi esas olarak bu yaş grubundaki kadınlara tavsiye edilir.

connector

Türkçe'si-den sonra
Türconnector
Örnek Cümle
Under a new resolution passed by the Security Council, Iraq will once more have to place all its oil earnings under UN control.
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen yeni bir karar gereğince, Irak, yine, tüm petrol gelirlerini BM denetimine bırakmak zorunda kalacaktır.