Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'si bir defa; bir zamanlar, eskiden
Tür adverb
Örnek Cümle
In most countries in the world, a population census is conducted once every ten years.
Dünyada çoğu ülkede nüfus sayımı her on yılda bir kez yapılır.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector
Örnek Cümle
It is estimated that more than three-fourths of the population in big cities visits a shopping centre at least once a month.
Büyük şehirlerde nüfusun dörtte üçünden fazlasının ayda en az bir kez bir alışveriş merkezine gittiği tahmin edilmektedir.