Facebook

Sözlük

result

verb

Türkçe'si sonucu olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Some drugs, tranquilizers in particular, can result in death when taken with alcohol.
Bazı ilaçlar, özelikle sakinleştiriciler, alkolle birlikte alındığında ölüme neden olabilir.

noun

Türkçe'si sonuç,netice
Tür noun
Örnek Cümle
Budgetary procedure may also involve public borrowing, usually as a result of unbalanced budgets.
Bütçe işlemi çoğu zaman dengesiz bütçenin sonucu olarak kamu borçlanmasını da içerebilir.