Facebook

Sözlük

result from

phrasal verb

Türkçe'si -den kaynaklanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Global warming is understood to result from an overall, long-term increase in the retention of the sun’s heat around Earth.
Küresel ısınmanın, dünyanın çevresindeki güneş sıcaklığının tutulmasındaki tam, uzun vadeli artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.