Facebook

Sözlük

set out

phrasal verb

Türkçe'si yola çıkmak, yolculuğa başlamak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
When X-rays were discovered in the late nineteenth century, scientists immediately set out on intensive research to find other similar types of rays.
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında X ışınları keşfedildiğinde, bilim adamları benzer tür başka ışınlar bulmak için hemen yoğun araştırmalara giriştiler.