Facebook

Sözlük

some

adverb

Türkçe'si yaklaşık
Tür adverb
Örnek Cümle
Crop yields per acre are declining in some parts of the world because of air pollution as well as builtup of salt and other chemicals.
Hava kirliliğinin yanı sıra, tuz ve diğer kimyasal maddelerin birikimi yüzünden, dünyanın bazı bölgelerinde dönüm başına ürün verimi düşüyor.

quantifier

Türkçe'si biraz, bazı, bir miktar; (herhangi) biri/bir
Tür quantifier
Örnek Cümle
Bitter experiences lived at early ages will definitely affect one's later life in some way.
Küçük yaşlarda yaşanmış acı deneyimler kişinin ileriki yaşamını mutlaka bir şekilde etkiler.