Facebook

Sözlük

to some

adverb

Türkçe'si kimine göre
Tür adverb
Örnek Cümle
According to some economists, one of the reasonsfor the collapse of the communist economic systemis that too little was produced at too high a cost.
Bazı iktisatçılara göre, komünist ekonomik sistemin çöküş nedenlerinden biri, çok yüksek maliyetle çok az üretim yapmış olmasıdır.