Facebook

Sözlük

work

verb

Türkçe'si çalışmak, işlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Individual insurance can be very expensive, especially for people with health problems, but these individuals may be insured as part of a work place group.
Bireysel sigorta özellikle sağlık sorunları olan kişiler için çok pahalı olabilir; ancak bu kişiler, bir iş yeri grubunun parçası olarak sigortalanabilirler.

noun

Türkçe'si iş, meslek, çalışma
Tür noun
Örnek Cümle
Those who earn a school librarian's certificate in addition to the master's can work as a librarian in a school.
Yüksek lisansa ek olarak okul kütüphanecilik sertifikası alanlar bir okulda kütüphaneci olarak çalışabilir.