Facebook

Sözlük

African

adjective

Türkçe'siAfrikalı,Afrika ile ilgili,Afrika'ya özgü
Türadjective
Örnek Cümle
Though France's African and Arab minorities makeup 10 to 12 per cent of the populace, there are nominority politicians representing them.
Her ne kadar Fransa'nın Afrikalı ve Arap azınlıkları halkın yüzde 10-12'sini oluştursa da onları temsil eden azınlık siyasetçisi yoktur.

Alternatif öneriler:

afraidAfricapermafrostunafraid