Facebook

Sözlük

Arctic

adjective

Türkçe'si kuzey kutbuyla ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
The change in temperature distribution in the Arctic would affect ocean currents in the Atlantic , which would, in turn , influence atmospheric circulation in the region.
Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını etkileyecek, dolayısıyla, bu durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir.

noun

Türkçe'si kuzey kutup bölgesi
Tür noun
Örnek Cümle
The change in temperature distribution in the Arctic would affect ocean currents in the Atlantic , which would, in turn , influence atmospheric circulation in the region.
Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını etkileyecek, dolayısıyla, bu durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir.