Facebook

Sözlük

Arctic

adjective

Türkçe'sikuzey kutbuyla ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
The change in temperature distribution in the Arctic wouldaffect ocean currents in the Atlantic , which would, in turn , influence atmospheric circulation in the region.
Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını etkileyecek, dolayısıyla, bu durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir.

noun

Türkçe'sikuzey kutup bölgesi
Türnoun
Örnek Cümle
The change in temperature distribution in the Arctic wouldaffect ocean currents in the Atlantic , which would, in turn , influence atmospheric circulation in the region.
Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını etkileyecek, dolayısıyla, bu durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir.