Facebook

Sözlük

Britain

noun

Türkçe'si Birleşik krallık, Britanya
Tür noun
Örnek Cümle
By the beginning of the 1980s, at least 25 per cent ofmanufacturing output of Britain was in the hands ofconcerns with American capital.
1980’lerin başına kadar, İngiltere’deki sanayi üretiminin en az yüzde 25’i Amerikan sermayeli işletmelerin elindeydi.