Facebook

Sözlük

British

adjective

Türkçe'si İngiltere'ye ait
Tür adjective
Örnek Cümle
Amnesty International says that Iraqis have mademany - so far mostly unsubstantiated - charges ofabuse against both British and American soldiers.
Uluslararası Af Örgütü, Iraklıların, hem İngiliz hem de Amerikan askerlerine karşı bugüne kadar çoğu kanıtlanmamış pek çok su istimal suçlamasında bulunduklarını söylemektedir.

noun

Türkçe'si İngiliz
Tür noun
Örnek Cümle
The issue under discussion is whether or not British newspapers are fairly priced.
Tartışılmakta olan konu, İngiliz gazetelerinin adil olarak fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığıdır.