Facebook

Sözlük

British

adjective

Türkçe'si İngiltere'ye ait
Tür adjective
Örnek Cümle
In 1974 the new British Government told its European partners that it was determined to renegotiate the terms of entry into the European Economic Community.
1974’te, yeni İngiliz Hükümeti Avrupalı ortaklarına, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na giriş koşullarını yeniden görüşmeye kararlı olduğunu bildirdi.

noun

Türkçe'si İngiliz
Tür noun
Örnek Cümle
Although the British gained control of the Alabama region in 1763 with the Treaty of Paris, they had to cede almost all of the region to the US and Spain after the American Revolution.
İngilizler 1763’te Paris Antlaşması’yla Alabama bölgesinin kontrolünü ele geçirmelerine rağmen, Amerikan Devrimi’nden sonra bölgenin hemen hemen tümünü Birleşik Devletler’e ve İspanya’ya bırakmak zorunda kaldılar.