Facebook

Sözlük

British

adjective

Türkçe'siİngiltere'ye ait
Türadjective
Örnek Cümle
Since the British Factories Act of 1961 does notgive an explicit statutory definition of the term accident, the courts have defined 'accident' as any unintended and unexpected occurrence which produces hurt or loss.
1961 İngiliz Fabrikalar Yasası 'kaza' sözcüğünün açık bir mevzuat tanımını vermediği için, mahkemeler, 'kaza'yı, zarara veya kayba yol açan kasıtsız ve beklenmedik bir olay olarak tanımlamışlardır.

noun

Türkçe'siİngiliz
Türnoun
Örnek Cümle
The issue under discussion is whether or not British newspapers are fairly priced.
Tartışılmakta olan konu, İngiliz gazetelerinin adil olarak fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığıdır.

Alternatif öneriler:

BritainBritoncelebrity