Facebook

Sözlük

British

adjective

Türkçe'si İngiltere'ye ait
Tür adjective
Örnek Cümle
The Niagara Falls are one of the great natural wonders of the world although they are not as high as the Keieteur Falls in British Guyana.
Niagara Çağlayanı, İngiliz Guyanası’ndaki Kaieteur Çağlayanı kadar yüksek olmasa da, dünyanın büyük doğa harikalarından biridir.

noun

Türkçe'si İngiliz
Tür noun
Örnek Cümle
Amnesty International says that Iraqis have mademany - so far mostly unsubstantiated - charges ofabuse against both British and American soldiers.
Uluslararası Af Örgütü, Iraklıların, hem İngiliz hem de Amerikan askerlerine karşı bugüne kadar çoğu kanıtlanmamış pek çok su istimal suçlamasında bulunduklarını söylemektedir.