Facebook

Sözlük

July

noun

Türkçe'si Temmuz
Tür noun
Örnek Cümle
It is difficult to live in Mersin in July or August, when the heat is unbearable.
Sıcaklığın katlanılmaz olduğu Temmuz yada Ağustos'ta Mersin'de yaşamak zordur.