Facebook

Sözlük

a couple of

quantifier

Türkçe'sibirkaç
Türquantifier
Örnek Cümle
I saw a couple of the new students.
Yeni (gelen) öğrencilerden birkaçını gördüm.