Facebook

Sözlük

a couple of

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
I saw a couple of the new students.
Yeni (gelen) öğrencilerden birkaçını gördüm.