Facebook

Sözlük

a few

quantifier

Türkçe'sibirkaç
Türquantifier
Örnek Cümle
She's only lived in Paris for a few weeks.
Fransa’da sadece birkaç hafta yaşamış durumda.