Facebook

Sözlük

a few

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
Global warming has been an important issue for some time now, but only became truly serious as of a few years ago.
Küresel ısınma bir süredir önemli bir sorun olmuştur fakat sadece bir kaç yıl öncesine kadar tam anlamıyla ciddi olmuştur.