Facebook

Sözlük

a few

quantifier

Türkçe'si birkaç
Tür quantifier
Örnek Cümle
Without exception, all animals and plants operate on the basis of a few unvarying biological principles.
İstisnasız bütün hayvanlar ve bitkiler, birkaç değişmez biyolojik temeline dayanarak çalışır.