Facebook

Sözlük

a great deal of

quantifier

Türkçe'siçok,epeyce
Türquantifier
Örnek Cümle
As with most new technologies, there is a great deal of emphasis on the potential benefits of nanotechnology.
Çoğu yeni teknolojide olduğu gibi nanoteknolojinin olası faydalarına bir hayli vurgu vardır.