Facebook

Sözlük

a great deal of

quantifier

Türkçe'siçok,epeyce
Türquantifier
Örnek Cümle
The new economic policies adopted by the management have caused a great deal of unrest among the employees.
Yönetimde benimsenen yeni ekonomik politikalar, personel arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur.