Facebook

Sözlük

a large amount of

quantifier

Türkçe'si çok miktarda
Tür quantifier
Örnek Cümle
If a large amount of gas is forced into a small space, it becomes difficult to compress further.
Büyük miktarda gaz küçük bir yere konulmaya zorlanırsa, daha fazla sıkıştırılması güçleşir.