Facebook

Sözlük

a little

quantifier

Türkçe'sibiraz
Türquantifier
Örnek Cümle
If he had acted a little sensibly, he wouldn't be in such a mess now.
Biraz mantıklı davransaydı, şimdi böyle bir karışıklık içinde olmazdı.