Facebook

Sözlük

a little

quantifier

Türkçe'si biraz
Tür quantifier
Örnek Cümle
Our speed, a little above the limit, combined with the sudden stop of the car in front of us, made the crash unavoidable.
Limitin biraz üzerinde olan hızımız, önümüzdeki arabanın ani duruşu ile birleşince, çarpışmayı kaçınılmaz kıldı.

Alternatif öneriler:

littlelittle-known