Facebook

Sözlük

a lot of

quantifier

Türkçe'si birçok
Tür quantifier
Örnek Cümle
Unique because of its physical characteristics and cultural traditions, the Yucatan peninsula attracts a lot of tourists.
Fiziksel özellikleri ve kültürel gelenekleriyle eşsiz bir yer olan Yucatan yarımadası, pek çok turist çekmektedir.