Facebook

Sözlük

a lot of

quantifier

Türkçe'si birçok
Tür quantifier
Örnek Cümle
Learning is a never ending process which needs dedication as well as a lot of time.
Öğrenme fazla zamanın yanı sıra özveriyi de gerektiren sonsuz bir süreçtir.