Facebook

Sözlük

a lot of

quantifier

Türkçe'sibirçok
Türquantifier
Örnek Cümle
Since the new government came to power, a lot of restrictions on imports have been done away with.
Yeni hükümet iktidara geldiğinden beri ithalata birçok kısıtlama yürürlülükten kaldırıldı.