Facebook

Sözlük

a lot of

quantifier

Türkçe'sibirçok
Türquantifier
Örnek Cümle
They are spending a lot of money on building new roads.
Yeni yol yapımına çok para harcıyorlar.