Facebook

Sözlük

a matter of life and death

phrase

Türkçe'siölüm kalım meselesi
Türphrase