Facebook

Sözlük

a number of

quantifier

Türkçe'siçok sayıda
Türquantifier
Örnek Cümle
The unemployment statistics published by the government contain a number of problems, and some of these are related to hidden unemployment.
Hükümet tarafından yayımlanan işsizlik istatistikleri birçok sorun içermektedir ve bunların bazıları gizli işsizlikle ilgilidir.

Alternatif öneriler:

anorexia nervosameet a need