Facebook

Sözlük

a number of

quantifier

Türkçe'si çok sayıda
Tür quantifier
Örnek Cümle
Plants living in very dry conditions have developed a number of special anatomical mechanisms that enable them to survive.
Çok kuru koşullarda yaşayan bitkiler, hayatta kalmalarını sağlayan birtakım özel anatomik mekanizmalar geliştirmiştir.