Facebook

Sözlük

a number of

quantifier

Türkçe'si çok sayıda
Tür quantifier
Örnek Cümle
Although many obstacles must still be overcome, gene therapies for a number of diseases are undergoing development or are being tested on patients in clinical trials.
Hala pek çok engelin aşılması gerekse de, birtakım hastalıkların genetik tedavileri gelişme sürecindedir veya klinik uygulamalarla hastalar üzerinde denenmektedir.