Facebook

Sözlük

a number of

quantifier

Türkçe'siçok sayıda
Türquantifier
Örnek Cümle
Shakespeare had been writing for a number of years before he became really well known.
Gerçekten üne kavuşmadan önce Shakespeare birkaç yıldır yazı yazmaktaydı.

Alternatif öneriler:

anorexia nervosameet a need