Facebook

Sözlük

a variety of

quantifier

Türkçe'si birçok farklı, çok çeşitli
Tür quantifier
Örnek Cümle
Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency.
Eğitimli enerji denetçileri, ne arayacağını bilir ve enerji verimsizliği ile sonuçlanabilen çeşitli hataları saptayabilir.