Facebook

Sözlük

a

article

Türkçe'sibir,herhangi bir
Türarticle
Örnek Cümle
The basis for any long-term solution to poverty rests in a community's ability to help those living in poverty raise their own incomes.
Yoksulluk için uzun vadede temel çözüm, toplumun yoksulluk içinde yaşayan insanların kendi gelirlerini arttırmalarına yardım etme becerisine dayanmaktadır.