Facebook

Sözlük

ability

noun

Türkçe'si yetenek,kabiliyet
Tür noun
Kategori Rh 5 Bin
Örnek Cümle
Sustainable development is development that meets the needs of the present without endangering the ability of future generations to meet their own needs.
Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünü tehlikeye sokmadan karşılayan kalkınmadır.