Facebook

Sözlük

able to

modal

Türkçe'siyapabilmek
Türmodal
Örnek Cümle
Farmers are be able to make more effective use of rainfall in crop production
Çiftçiler mahsul üretiminde yağmuru daha etkili kullanabiliyor.