Facebook

Sözlük

able to

modal

Türkçe'si yapabilmek
Tür modal
Örnek Cümle
Countries which have been able to increase their exports have often achieved rapid growth.
İhracatlarını artırabilmiş olan ülkeler, çoğu kez hızlı büyümeyi başarmışlardır.