Facebook

Sözlük

able to

modal

Türkçe'siyapabilmek
Türmodal
Örnek Cümle
Although there were few employees at the office due to the flu epidemic, by working overtime, we were able to meet all the new orders.
Grip salgını yüzünden büroda çok az eleman olmasına rağmen, fazla mesai yaparak yeni siparişlerin hepsini karşılayabildik.