Facebook

Sözlük

able

adjective

Türkçe'si yapabilir, yetenekli
Tür adjective
Örnek Cümle
Some organisms are able to look for suitable environment.
Bazı organizmalar uygun çevre arayabilirler.