Facebook

Sözlük

able

adjective

Türkçe'si yapabilir, yetenekli
Tür adjective
Örnek Cümle
Although he is short-sighted, the boy is able to read without glasses.
Çocuk miyop olmasına rağmen gözlüksüz okuyabiliyor.