Facebook

Sözlük

abolished

adjective

Türkçe'siyürürlülükten kalkmış
Türadjective
Örnek Cümle
If Atatürk hadn't abolished the caliphate, the Turkish Republic could not have been a secular state.
Eğer Atatürk halifeliği kaldırmamış olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olamazdı.

Alternatif öneriler:

abolishabolishment