Facebook

Sözlük

above

preposition

Türkçe'si üzerinde
Tür preposition
Örnek Cümle
Many USA presidents are remembered for their great work, but two, George Washington and Abraham Lincoln, stand above all the others.
Pek çok ABD başkanı, yaptıkları büyük işlerle hatırlanır ama ikisi, George Washington ve Abraham Lincoln, diğer hepsinin üzerinde yer alır.