Facebook

Sözlük

abstract

adjective

Türkçe'sisoyut
Türadjective
Örnek Cümle
Most younger children can't think in abstract terms.
Çoğu küçük çocuk, soyut anlamda düşünemez.

noun

Türkçe'siözet
Türnoun
Örnek Cümle
Most younger children can't think in abstract terms.
Çoğu küçük çocuk, soyut anlamda düşünemez.