Facebook

Sözlük

abuse

verb

Türkçe'siistismar etmek
Türverb
Örnek Cümle
Some of the common causes of anxiety include a break-up in the family, a death, abuse and family conflict.
Kaygının yaygın sebeplerinden bazıları, yuvanın yıkılması, ölüm, taciz ve aile çatışmasını içermektedir.

noun

Türkçe'sisuiistimal, kötüye kullanma
Türnoun
Örnek Cümle
Some of the common causes of anxiety include a break-up in the family, a death, abuse and family conflict.
Kaygının yaygın sebeplerinden bazıları, yuvanın yıkılması, ölüm, taciz ve aile çatışmasını içermektedir.

Alternatif öneriler:

abusedabuser