Facebook

Sözlük

abuse

verb

Türkçe'si istismar etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Some of the common causes of anxiety include a break-up in the family, a death, abuse and family conflict.
Kaygının yaygın sebeplerinden bazıları, yuvanın yıkılması, ölüm, taciz ve aile çatışmasını içermektedir.

noun

Türkçe'si suiistimal, kötüye kullanma
Tür noun
Örnek Cümle
The changing lifestyle, alcohol and drug abuse results in stress, tension and consequently in frequent headache.
Değişen yaşam tarzı, alkol ve madde bağımlılığı stres, tansiyon ve sonuç olarak sık baş ağrısıyla sonuçlanır.