Facebook

Sözlük

academic

adjective

Türkçe'siakademik
Türadjective
Örnek Cümle
Few of the articles have academic value.
Makalelerin pek azının akademik değeri var.