Facebook

Sözlük

academic

adjective

Türkçe'si akademik
Tür adjective
Örnek Cümle
Preschool education offers an enriched environment, academic simulation and many socialization opportunities for children who are of the same age group.
Okul öncesi eğitim, aynı yaş grubundaki çocuklar için zenginleştirilmiş bir ortam, akademik simülasyon ve birçok sosyalleşme olanağı sunmaktadır.