Facebook

Sözlük

accepted

adjective

Türkçe'si kabul edilmiş,kabul görmüş
Tür adjective
Örnek Cümle
Deductive reasoning, on the other hand is the process of reasoning that arrives at a conclusion based on an accepted set of premises.
Öte yandan, tümdengelim yoluyla akıl yürütme, kabul edilen bir dizi sayıltıya dayanarak sonuca varan akıl yürütme sürecidir.