Facebook

Sözlük

accepted

adjective

Türkçe'si kabul edilmiş,kabul görmüş
Tür adjective
Örnek Cümle
It is generally accepted that the increase in the quantity of greenhouse gases is trapping more heat and increasing global temperatures.
Sera gazı miktarındaki artışın daha fazla ısı tutuyor olduğu ve küresel sıcaklıkları arttırdığı genel olarak kabul edilmektedir.