Facebook

Sözlük

access

verb

Türkçe'si erişmek, ulaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
The guest speaker pointed out that by 1880 European powers had access to most of the markets in Asia's coastal regions.
Konuk konuşmacı, Avrupalı güçlerin, 1880'e kadar Asya'nın kıyı bölgelerindeki Pazarların çoğuna giriş hakkını elde etmiş olduğunu belirtti.

noun

Türkçe'si erişim,ulaşım
Tür noun
Örnek Cümle
Inequalities of income lead to inequalities in access to health care.
Gelir eşitsizlikleri sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklere sebep olur.