Facebook

Sözlük

according to

prepositional phrase

Türkçe'si -e göre
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
As we know, according to the Constitution of the United States of America, Congress does not have unlimited power of legislation.
Bildiğimiz gibi, Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre, Kongre sınırsız bir yasama yetkisine sahip değildir.

Alternatif öneriler:

accordaccord within accord with