Facebook

Sözlük

account

verb

Türkçe'siaçıklamak
Türverb
Örnek Cümle
Today, travel and tourism account for the largest portion of money spent in international commerce.
Günümüzde seyahat ve turizm, uluslararası ticarette harcanan paranın en büyük bölümünü oluşturmaktadır.

noun

Türkçe'sihesap; anlatım
Türnoun
Örnek Cümle
Despite a rise in the interest rates, my brother has closed his account in the bank, and so have I.
Faiz oranlarındaki artışa rağmen kardeşim bankadaki hesabını kapattı; ben de öyle yaptım.