Facebook

Sözlük

account

verb

Türkçe'siaçıklamak
Türverb
Örnek Cümle
To improve the lot of these countries, Landes maintains economists must take into account factors that cannot be measured.
Landes, bu ülkelerin kaderlerini düzeltmek için ekonomistlerin ölçülemez faktörleri hesaba katmaları gerektiğini savunuyor.

noun

Türkçe'sihesap; anlatım
Türnoun
Örnek Cümle
Systems of education copied from other countries and which do not take into account a nation's specific conditions and needs can never be expected to come to grips with the basic problems of illiteracy.
Başka ülkelerden kopya edilen ve bir ulusun özel koşularını ve gereksinmelerini gözönüne almayan eğitim sistemlerinin cehaletin temel sorunlarıyla başa çıkması beklenemez.