Facebook

Sözlük

account

verb

Türkçe'si açıklamak
Tür verb
Örnek Cümle
According to the United Nations, cities account for roughly 75% of global energy consumption and 80% of greenhouse gas emissions.
Birleşmiş Milletlere göre, şehirler küresel enerji tüketiminin yaklaşık %75 ini ve sera gaz emisyonunun %80 ini oluşturmaktadır.

noun

Türkçe'si hesap; anlatım
Tür noun
Örnek Cümle
No one should be disquieted on account of his opinions, including his religious views.
Hiç kimse dinsel görüşleri dahil fikirlerinden dolayı tedirgin edilmemelidir.