Facebook

Sözlük

accumulate

verb

Türkçe'sibiriktirmek,yığmak
Türverb