Facebook

Sözlük

accumulated

adjective

Türkçe'sibirikmiş
Türadjective
Örnek Cümle
More and more information has been accumulated about man and the universe.
İnsan ve evrenle ilgili gittikçe daha çok bilgi toplanmaktadır.